Průmyslové podlahy

 

Výhody betonových podlah

 

 • rychlost a kvalita pokládky s denním výkonem až 2500 m²

 • rychlý nárůst pevnosti, vysoká výsledná pevnost a obrusuvzdornost

 • rovinatost dle DIN 18202

 • neprašnost, snadné čištění a údržba

 • možnost volby stupně obrusuvzdornosti povrchu

 • možnost odolnosti vůči chemikáliím

 

Způsob pokládky

 

Ukládka betonové směsi do rovin a spádů rotačním laserem dle požadavku, zhutnění směsi ponornými vibrátory a plovoucí lištou, strojní utažení a zahlazení povrchu jednorotorovými a dvourotorovými hladičkami betonu Barikell.

 

Betonové směsi

 

U betonových podlah s drátkovou výztuží nebo železobetonových je obvykle volena třída betonu C 20/25 anebo C 25/30, cement PC nebo SPC. Deska o min. tloušťce 100 mm (mimo speciální případy) je oddělena od podloží kluznou fólií zajištující možnost smršťování jednotlivých dilatačních celků.

Při zhotovení železobetonových venkovních krytů komunikací a skladových ploch je volen beton C 30/37 XF 2–4 s povrchovou úpravou zahlazením nebo drážkováním.

 

Povrchové úpravy minerálními vsypy

 

Povrch betonové podlahy je upraven práškovým podlahovým systémem zahlazeným do čerstvého betonového povrchu v množství cca 3–5 kg/m2, tl. cca 2 mm (např.
SIKA-PANBEX, Durostone). Podle druhu provozu a zatížení lze použít posyp v několika skupinách tvrdosti na bázi plniv křemičitých, karbidových, korundových
nebo kovových částic.
 
Hlavní výhody toto systému :
 
 • zvýšená odolnost proti obrusu (u kovového systému až 20 krát menší obrusnost oproti normálnímu povrchu betonu),
 • tvrdost (odolává i pojezdu ocelovými koly),
 • delší životnost 
 • možnost barevného provedení

 

Typy výztuže

 

 • drátková deska – dle statického výpočtu je navržen typ a množství drátkové výztuže – na návrzích a realizaci spolupracujeme s těmito výrobci – KrampeHarex, ArcelorMittal

 • armovaná deska – dle statického výpočtu je navržený typ KARl sítě nebo betonářské oceli

 • deska s vlákny – použití v oblasti potěrů a mazanin

 

 

Dilatace

 

 • smršťovací – řezané spáry do 1/3 tl. desky š. 4 mm, vyplněné trvale pružným tmelem (maximální velikost dilatačního celku 6x6 m)

 • obvodová dilatace – trvale pružným materiálem typu MIRELON

 • ukončovací profily, pracovní a technologické spáry ze zámečnických prvků

 

 

Rozsah prací

 

Zajišťujeme kontrolní zkoušky podloží, statické výpočty podlah, návrhy skladeb podlahových vrstev, dodávku veškerého materiálu na stavbu a ve výsledku dokončené dilo připravené k převzetí.

 

 
Copyright © 2013 Josef Karpíšek

 www.pohotovost-pc.cz